Speciální pomůcky Počet produktů: 8

Něco o našich pomůckách:

Naše speciální pomůcky jsou originální, vytvořené na základě vlastních zkušeností z práce s dětmi ve speciální mateřské škole, kde byly i v praxi ověřovány.

Tyto pomůcky zařazujeme do našeho sortimentu proto, aby dětem s různým postižením i dětem s deficity dílčích funkcí, mohla být poskytnuta včasná odborná pomoc a účin...

Něco o našich pomůckách:

Naše speciální pomůcky jsou originální, vytvořené na základě vlastních zkušeností z práce s dětmi ve speciální mateřské škole, kde byly i v praxi ověřovány.

Tyto pomůcky zařazujeme do našeho sortimentu proto, aby dětem s různým postižením i dětem s deficity dílčích funkcí, mohla být poskytnuta včasná odborná pomoc a účinná podpora. Vycházíme totiž z toho, že osobní vzdělávací potenciál dětí, zvláště v případě jeho omezené kapacity, byl měl být využit co nejefektivněji.

Pomůcky, které Vám v našem obchodě nabízíme, buďto na trhu vůbec nejsou nebo jsou k dostání obdobné, které však z hlediska funkčnosti nebo přesnosti nevyhovují dostatečně svému účelu. Zatím jsme se rozhodli pro čtyři skupiny pomůcek:

Šablony pro rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního a školního věku dle metody Dr. Heyrovské, (včetně velkých formátů a 3D drah)

Šablony pro nácvik grafomotorických prvků pro psaní, respektující sklon psacího náčiní

Trny k navlékání prvků v různých velikostech, uskupeních a modelovacích variantách, potřebné k rozvoji manipulačních dovedností, které lze využívat také k rozvoji rozumových schopností a k přípravě na školní vzdělávání (třídění, posloupnost aj.)

Pomůcky pro multismyslový, rozumový i motorický rozvoj (lze připodobnit k pomůckám Montessori), využitelné u všech dětí

 

Pomůcky jsou v současné době ve stádiu výroby, postupně budou zařazovány do nabídky.

 

 

 

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 8 z 8 položek
Zobrazeno 1 – 8 z 8 položek