Vážení rodiče, vážení pedagogové škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb,

připravili jsme pro Vás nabídku speciálních pomůcek, soustav a prvků, která pomůže dítěti i Vám překonávat bariéry, bránící vzájemnému porozumění, komunikaci, prožívání a sdílení reálných skutečností. Dítě si toto postižení nevybralo, v překonávání „složitostí svého života“ potřebuje oporu v domácím prostředí i ve škole, potřebuje být Vámi bezvýhradně přijato a milováno. Bez Vaší opravdové pomoci, vážení rodiče a pedagogové, budou jeho šance na úspěšný a popřípadě samostatný život v dospělosti, velmi málo pravděpodobné.

V tomto smyslu je náš e-shop připraven nabídnout Vám pomoc v podobě speciálních prostředků podpory a umožnit Vám pro dítě vytvořit příznivé prostředí k navázání kontaktu, rozvoji jeho schopností a dovedností. Na jednom místě tak naleznete širokou nabídku již připravených a odzkoušených pomůcek a skladebných souborů, z nichž si můžete volně vybírat jednotlivé prvky a sami tak na míru dítěti sestavovat různě strukturované soubory. Ucelený sortiment kvalitních variabilních pomůcek, doplněný o materiály k naplňování, obměňování a obnovování struktur, pracovní odbornou literaturu, včetně možnosti odborného poradenství v oblasti výběru zboží a jeho vhodnosti pro dítě, činí z našeho e-shopu komplexní ojedinělou službu, která na trhu dosud chyběla. 

Úkolem pedagoga a rodiče má být především PRVKY STRUKTURY PRO DÍTĚ VYBRAT A SPRÁVNĚ NAPLNIT, ne pracně vytvářet. 

Náš e-shop vznikl ve spolupráci s MŠ Klubíčko Tlumačov (skolka-klubicko.cz), která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí s autismem a využívá metodu strukturovaného učení v bohaté míře i u dětí s dalšími pedagogickými diagnózami.

V průběhu doby byly v této škole vyvinuty i odzkoušeny prvky v unikátně funkčním ztvárnění a pod názvem FOR AUTI®  byla skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení zaregistrována u ÚPV ČR. To znamená, že prvky této soustavy jsou chráněným užitným vzorem a platí u nich zákaz kopírování a volného šíření. Důvodem registrace prvků je zajištění funkční spolehlivosti systému pro další osoby, které jej budou chtít užívat a zamezení vzniku chyb při neodborném kopírování. Všechny prvky skladebné soustavy FOR AUTI® jsou obsaženy v nabídce našeho e-shopu.